หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

Amphibians and reptiles of Khao Nan National Park, Nakhon Si Thammarat Province: species list, with natural history notes, and discussion of the diversity at the Upper Khao Luang Range

ชื่อนักวิจัย

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

A herpetofauna survey was carried out in Khao Nan National Park, northern Nakhon Si Thammarat, Thailand, between April 2006 and May 2007, and documented 67 species of reptiles and 31 species of amphibians. Records of interesting species for this area include Ansonia sp., Ingerana sp., Limnonectes sp., Larutia sp., Ramphotyhlops sp. and Pareas sp. We herewith provide notes on the natural histories of some amphibians and reptiles in this study.

ชื่องานประชุมวิชาการ

สถานที่

Napalai Hotel

วันที่

15 - 18 October 2007

หน้า

57

สำนักพิมพ์

National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright

ไฟล์ต้นฉบับ
คำสำคัญ